Styrelsen för Wilhelmsberg

Den 13 december samlades styrelsen och samtalade bland annat om att anställa en ny föreståndare för gården efter Inger Silfverdal.
Till våren kommer en ny altan att byggas på Arken.
Styrelsen består av fr v Rolf Haggren, Anette Chikaonda, Hans-Erik Hansander, Olof Roos, Inger Slifverdal, Helge Larsson, Mikael Sjödin.

Styrelsen består av fr v Rolf Haggren, Anette Chikaonda, Hans-Erik Hansander, Olof Roos, Inger Slifverdal, Helge Larsson, Mikael Sjödin.