Familjeläger

Varje sommar anordnas ett familjeläger på Wilhelmsberg. Läs mer om lägret här: Familjeläger på Wilhelmsbe

Vi som bjuder in till Familjeläger på Wilhemsberg är familjer i tre generationer som är engagerade i EFS-kyrkan Östersund och Wilhelmsbergsföreningen. Vi vill erbjuda ett kyrkans läger för barnfamiljer där vi tror att gemenskap i lek, måltid och andakt är olika sätt att ta del av den gemenskap som Gud vill dela med oss.