Trivselregler

Trivselregler

En ansvarig ledare skall finnas för varje grupp som hyr på Wilhelmsberg.
Denne är ansvarig för att dessa trivsel och brandskyddsregler delges och efterföljs av alla deltagare.

Sovrum
Till varje säng finns madrass, täcke och kudde. Hyresgästen tar själv med sig lakan och handdukar.

Drogfrihet
Vi har en alkohol- och drogfri miljö.

Husdjur
Med hänsyn till allergiker får djur inte vistas i förläggningarna.

Eldning
Får endast ske vid uppgjord eldplats vid Arken och lägerstugan.

Miljö och avfallshantering.
Vi handskas varsamt med miljön och naturen på och omkring gården.
Var noga med att lägga sopor i avsedda kärl.
Sopsorteringskärl finns utplacerade i byggnaderna och i sopboden bakom längan.
I papperskorgarna slängs bara brännbart avfall.

Slamhantering
Gården ingår i alternativ slamhantering, därav får ej skräp spolas ned i toaletten.

Skador
Hyresgästen är ansvarig för skada, som genom oaktsamhet vållas byggnader, dess inredning, inventarier eller utrustning.

Städning
Alla utrymmen som använts städas av hyresgästerna.
Städinstruktioner och städutrustning finns i respektive hus.
Dålig eller ej utförd städning debiteras.

Brandskydd
Förvissa dig om var utrymningsvägar finns och att de inte blockeras.
Vid eldsvåda är återsamlingsplatsen på fotbollsplanen bortom klockstapeln.
Säkerställ att ni fått del av brandskydds informationen.

Tomtgränser
Vi har trevliga grannar och vill att det så förblir.
Respektera tomtgränser och gena inte över andras marker.
Gårdens gränser är markerade med blå och röda stolpar med en färgad kula på ett svart stolplock.

Tack på förhand