Värdegrund

Wilhelmsbergs kurs- och lägergård vilar på en kristen värdegrund. Det betyder bland annat att alla människors lika värde och medmänsklig omsorg är viktiga värden. Vi har en alkohol- och drogfri miljö och vi handskas varsamt med miljön och naturen på och omkring gården.

Här kan du spara ned och läsa föreningens stadgar