Priser

Priser 2020

Nedanstående priser förutsätter att rum och lokaler städas av hyresgästen innan avfärd.
Städning kan erbjudas, fråga oss om priser.

Medlemmar i föreningen Wilhelmsberg, Norderön samt samarbetspartners och närliggande församlingar har 20 % rabatt på priserna.

Lokalhyra
Hyr hela eller delar av anläggningen allt efter ert behov.

Vid större grupper – fråga gärna efter en offert på
info@wilhelmsberg.org eller 076-814 20 25

Arken kan hyras hela året.
Villan kan hyras mellan maj och september.

Bäddpriser

Arken 36 bäddar á 170 kr/natt

Villan 14 bäddar á 170 kr/natt

Lakan och handdukar kan hyras för 150 kr/person.

Arken
Huvudbyggnaden med samlingssal för 200 deltagare

Kök och matsal 800 kr/dygn

Stora salen 800 kr/dygn

Kök, matsal och stora salen 1.500 kr/dygn

Villan
Gårdens ursprungsbyggnad med charm från tidigt 1910-tal.

  • Kök 400 kr/dygn.
  • Matsal ett och två, 400 kr/dygn
  • Grupp och samtalsrum 100 kr/dygn
  • Kök, matsalar och samtalsrum 900 kr/dygn

Totalhyror
OBS! Tält-, husvagns- och husbilsplatser tillkommer efter behov.

  • Hela Arken 6.600 kr/dygn
  • Hela Villan 2.260 kr/dygn
  • Hela anläggningen 8.900 kr/dygn

Tält-/Husvagnsplats

  • Tältplats med tillgång till dusch o toalett 175 kr/dygn
  • Husvagns/husbilsplats utan el men tillgång till dusch o toalett 175 kr/dygn
  • Husvagns/husbilsplats med el och tillgång till dusch o toalett 195 kr/dygn

Servering av mat ordnas av gästerna själva eller av cateringföretag.
Vi kan rekommendera ett flertal.