Priser

Priser 2020

Nedanstående priser förutsätter att rum och lokaler städas av hyresgästen innan avfärd.
Städning kan erbjudas, fråga oss om priser.

Medlemmar i föreningen Wilhelmsberg, Norderön samt samarbetspartners och närliggande församlingar har 20 % rabatt på priserna.

Lokalhyra
Hyr hela eller delar av anläggningen allt efter ert behov.

Vid större grupper – fråga gärna efter en offert på
info@wilhelmsberg.org eller 076-814 20 25

Arken kan hyras hela året.
Villan kan hyras mellan maj och september.

Bäddpriser

Arken – Ararat 20 bäddar á 200 kr/natt

Arken – Holken 16 bäddar á 170 kr/natt

Villan 14 bäddar á 170 kr/natt

Lakan och handdukar kan hyras för 150 kr/person.

Arken
Huvudbyggnaden med samlingssal för 200 deltagare

Kök och matsal 800 kr/dygn

Stora salen 800 kr/dygn

Kök, matsal och stora salen 1.500 kr/dygn

Villan
Gårdens ursprungsbyggnad med charm från tidigt 1910-tal.

  • Kök 400 kr/dygn.
  • Matsal ett och två, 400 kr/dygn
  • Grupp och samtalsrum 100 kr/dygn
  • Kök, matsalar och samtalsrum 900 kr/dygn

Totalhyror
OBS! Tält-, husvagns- och husbilsplatser tillkommer efter behov.

  • Hela Arken 6.600 kr/dygn
  • Hela Villan 2.260 kr/dygn
  • Hela anläggningen 8.900 kr/dygn

Tält-/Husvagnsplats

  • Tältplats med tillgång till dusch o toalett 175 kr/dygn
  • Husvagns/husbilsplats utan el men tillgång till dusch o toalett 175 kr/dygn
  • Husvagns/husbilsplats med el och tillgång till dusch o toalett 195 kr/dygn

Mat och servering

Mat och servering ordnas av gästerna, antingen själva eller via cateringföretag.

Vi samarbetar med, och kan rekommendera, Tivars Gårdsmejeri och Restaurang som ligger cirka 1,5 km från Wilhelmsberg och som kan leverera mat upp till gården om så önskas.