Retreatnätverket i Jämtland

Under år 2010 började ett nätverk för kristna retreater i Jämtland växa fram på ekumenisk grund.  Retreater anordnas av många församlingar i området och nätverket vill främja främja retreatverksamhet i Jämtland. År 2021 inledde nätverket ett samarbete med Wilhelmsbergs kurs- och lägergård som innebär att nätverket delar hemsida med föreningen Wilhelmsberg, Norderön. Här finns det möjlighet att hitta information om de retreater som anordnas i området, men också att ta del av undervisning och vägledning i skriven form. Vi hoppas också att Wilhelmsberg återkommande ska vara en plats där retreater äger rum.

Medlemmar i retreatnätverket samlade till retreatdag på Wilhelmsberg.