Konfirmationsläger

Flera församlingar väljer att regelbundet lägga sina konfirmandläger hos oss på Wilhelmsberg. Närheten till naturen, de generöst tilltagna samlingslokalerna och boendet brukar framhållas i utvärderingarna. På Wilhelmsberg anordnas också varje sommar ett tre veckors konfirmationsläger i samarbete med EFS, en missionsrörelse inom Svenska kyrkan.