Retreater

Varje år arrangeras retreater på Wilhelmsberg. Retreaten är en väl beprövad form för att tillsammans med andra söka stillhet. Kristna retreater kan ta varierande uttryck i olika kyrkor och traditioner, men har gemensamt att de vill ge stöd och vägledning mot ett djupare liv i Kristus. Djupast handlar en tyst retreat om att närma sig Jesus. Han inbjuder oss med orden: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.” Matt 11:28.

Se retreatnätverkets hemsida för aktuella retreater: http://www.retreaterjamtland.se/