Gemenskapsdagar och årsmöte på gården

Fredagen den 5 maj var vi ca 15 medlemmar som möttes till trevlig gemenskap och arbete tillsammans på Wilhelmsberg. På lördag nästan det dubbla antalet. Då blev vi också bjudna på god lunch, fika och hade vårt årsmöte. En årsmötesgåva samlades in.

Tack till alla som var delaktiga på olika sätt!

Marianne Olsson inventerar i städskrubben
Astrid Domino och Sigrid Lindqvist

Hans-Erik Hansander

Arbetsdagar och årsmöte på Wilhelmsberg 5-6 maj

Styrelsen för föreningen Wilhelmsberg, Norderön, som driver gården inbjuder härmed alla medlemmar och andra intresserade att komma till gården fredag och lördag 5-6 maj på arbetsdagar då vi städar och fixar en massa saker på Wilhelmsberg.

Årsmötet hålls lördagen den 6 maj klockan 13.00 i Arken på Wilhelmsberg. För den som vill serveras sopplunch från klockan 12.00. Anmälan till arbetsdagarna och sopplunchen görs till Marianne Olsson 073-5060074

Helgretreat 30/9-2/10 2022

”Min nåd är allt du behöver” – helgretreat på Wilhelmsberg, Norderön
Fre 30/9 kl 18 – Sön 2/10 kl 16

Under denna helg får vi, i all enkelhet, möjlighet att vila i Bibelordet och våra egna tankar tillsammans med Gud. En helg där tystnad varvas med bönestunder och meditationer. Möjlighet att måla, promenera och ha enskilt samtal med präst finns också. Ledare för retreaten är Olof Roos och Mia Jaederfeldt. 

Anmälan till olof.roos@svenskakyrkan.se senast den 16 sept. Begränsat antal platser. Kostnad 1750:-. Medtag egna lakan. 
Info om betalningssätt ges i samband med bekräftelse av att du fått plats.