Höstretreat på Wilhelmsberg

Den 27-29/9 2024 arrangerar Wilhelmsbergs kurs- och lägergård en helgretreat på temat ”Känn ingen oro” i samverkan med Svenska kyrkan i Östersund och Sydöstra Jämtland. Retreaten inleds med kvällsmat på fredag klockan 18 och avslutas på söndagen klockan 15.

Retreaten är ekumenisk och leds av Olof Roos och Mia Jaederfeldt, präster i Svenska kyrkan.

Anmälan: Senast den 17 september till Olof Roos, olof.roos@svenskakyrkan.se. Meddela gärna särkost!

Kostnad: 1700 kronor.

För den som är aktiv i Svenska kyrkan finns möjlighet att söka retreatbidrag hos Härnösands stift.