Helgretreat 30/9-2/10 2022

”Min nåd är allt du behöver” – helgretreat på Wilhelmsberg, Norderön
Fre 30/9 kl 18 – Sön 2/10 kl 16

Under denna helg får vi, i all enkelhet, möjlighet att vila i Bibelordet och våra egna tankar tillsammans med Gud. En helg där tystnad varvas med bönestunder och meditationer. Möjlighet att måla, promenera och ha enskilt samtal med präst finns också. Ledare för retreaten är Olof Roos och Mia Jaederfeldt. 

Anmälan till olof.roos@svenskakyrkan.se senast den 16 sept. Begränsat antal platser. Kostnad 1750:-. Medtag egna lakan. 
Info om betalningssätt ges i samband med bekräftelse av att du fått plats.