Gemenskapsdagar och årsmöte på gården

Fredagen den 5 maj var vi ca 15 medlemmar som möttes till trevlig gemenskap och arbete tillsammans på Wilhelmsberg. På lördag nästan det dubbla antalet. Då blev vi också bjudna på god lunch, fika och hade vårt årsmöte. En årsmötesgåva samlades in.

Tack till alla som var delaktiga på olika sätt!

Marianne Olsson inventerar i städskrubben
Astrid Domino och Sigrid Lindqvist

Hans-Erik Hansander