En stilla dag

Unna dig en stilla dag. Njut av Norderöns vackra natur, gemenskap, stillhet och bön.
Dagen tillbringas till största delen i tystnad så att var och en får möjlighet till egen reflektion.
Vi börjar kl.10.00 med kaffe och information. Sedan följer gemensam avslappningsövning och inledande andakt/meditation. Därefter blir det egen tid då möjlighet finns att be, meditera, promenera, vila, måla
m.m.
Dagen avslutas med mässa i Norderö kyrka kl.16.00. Ledare för dagen är diakonerna Ann Nordström och Inger Silfverdal.
Du kan välja mellan:
• Fredag 4 oktober kl.10.00-16.30
ELLER
• Lördag 5 oktober kl.10.00-16.30
Kostnad: 200 kr. Lunch, fika och frukt ingår. Till Norderön tar du färja som avgår från fastlandet varje
hel- och halvtimme. Resa ordnas på egen hand. Samåk gärna.
Frågor och anmälan till:
Inger Silfverdal: 070-266 40 73, inger.silfverdal@svenskakyrkan.se
Uppge behov av särskild kost.

Sista anmälningsdag den 12 september har passerat men det kan bli återbudsplatser lediga så hör av dig ändå om du vill med.

Dagen är ett samarrangemang mellan Frösö Sunne Norderö församling, Svenska kyrkan Östersund och Wilhelmsbergs kurs- och lägergård.
svenskakyrkan.se/frososunnenordero
svenskakyrkan.se/ostersund