Dags för årsmöte

Kallelse till årsmöte med Föreningen Wilhelmsberg Norderön

Lördagen den 27 april 2019 kl. 13:00 på Wilhelmsberg, Norderön

12:15 Välkomstservering

13:00 Årsmötesförhandlingar

Avslutande andakt

 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet, dvs. senast 27 mars.

Årsmöteshandlingar kan beställas från ordförande Martin Nilsson via mejl martin@muko.se fr.o.m. den 13 april.

Styrelsen tackar för alla förböner, gåvor samt praktiska, ideella arbetsinsatser. Utan Ert engagemang kan vi inte driva gården, men som vanligt behöver vi bli fler som praktiskt engagerar sig.

Varmt välkomna!