Ännu en inställd önskesångskväll!

Då corona/covid19-läget ännu är oförändrat kommer vi tyvärr att ställa in även önskesångskvällen den 16 maj.