SÖKES: GÅRDSFÖRESTÅNDARE TILL WILHELMSBERGS KURS- OCH LÄGERGÅRD

Vi erbjuder ett års anställning på 20 % för att sköta bokningar via telefon och e-post, kolla upp gårdens skick efter bokningar, samordna olika uppdrag bland frivilliga krafter och arbeta med marknadsföring genom olika kanaler med mera. Uppdraget kräver att du har möjlighet att kolla av och svara på förfrågningar via telefon och e-post flera gånger i veckan även om det inte ska överstiga 20 % totalt sett i arbetstid Du behöver inte vara en händig fixartyp som ska ordna alla praktiska saker på gården ensam, utan det viktiga är att du kan samarbeta med andra och fördela uppdrag till andra medlemmar i föreningen som är engagerade i fastighetsfrågor, städuppdrag och annat. Du måste ha tillgång till bil för att kunna ta dig till gården självständigt vid behov (reseersättning betalas ut).

Hör av dig senast 15 januari till antingen Mikael Sjödin (styrelseordförande) tel 070-530 69 20 eller till Inger Silfverdal via nedanstående nummer eller e-postadress om du är intresserad.

Styrelsen för föreningen Wilhelmsberg

Info- och bokningstelefon 076-814 20 25

E-post info@wilhelmsberg.org