Musik- och körläger

Varje sommar anordnas ett av länets största barnkörläger på Wilhelmsberg med ca 100 barn. Den stora samlingssalen i huvudbyggnaden lämpar sig väl för övning och framträdanden för musikensembler och körer.