Priser

Priser 2017

 

Nedanstående priser förutsätter att rum och lokaler städas av hyresgästen innan avfärd.
Städning kan erbjudas, fråga oss om priser.

Lokalhyra
Hyr hela eller delar av anläggningen allt efter ert behov.

Arken kan hyras hela året.
Villan kan hyras mellan maj och september.

Bäddpriser

Arken 36 bäddar á 170 kr/natt

Villan 8 bäddar á 170 kr/natt

Lakan och handdukar kan hyras för 95 kr/person.

Arken
Huvudbyggnaden med samlingssal för 200deltagare

Kök och matsal 800 kr/dygn

Stora salen 800 kr/dygn

Kök, matsal och stora salen 1.500 kr/dygn

Villan
Gårdensursprungs byggnad med charm från tidigt 1910tal.

  • Kök 400 kr/dygn.
  • Matsal ett och två, 400 kr/dygn
  • Grupp och samtalsrum 100 kr/dygn
  • Kök, matsalar och samtalsrum 900 kr/dygn

Totalhyror
OBS, tält och husvagns samt husbilsplatser tillkommer efter behov.

  • Hela Arken 6.600 kr/dygn
  • Hela Villan 2.260 kr/dygn
  • Hela anläggningen 8.900 kr/dygn

Tält-/Husvagnsplats

  • Tältplats med tillgång till dusch o toalett 175 kr/dygn
  • Husvagns/husbilsplats utan el men tillgång till dusch o toalett 175 kr/dygn
  • Husvagns/husbilsplats med el och tillgång till dusch o toalett 195 kr/dygn

Servering av mat ordnas av gästerna själva eller av cateringföretag.
Vi kan rekommendera ett flertal.